ΩOmegaDict.com Dictionary >> victor


»

 English - German Dictionary

 Search Results(117) >> victor

 English

 German

victor hugo
[UK: viktər]
victoria
[UK: viktər]
victoria cross
[UK: viktər]
victorian
[UK: viktər]
victorianism
[UK: viktər]
victories
[UK: viktəriz]
victorious
[UK: viktɔːriəs]
victorious countenance
[UK: viktɔːriəs kauntinəns]
victoriously
[UK: viktɔːriəzliː]
victoriousnesses
[UK: viktɔːriəsnəsiz]
victors
[UK: viktəz]
victory
[UK: viktəriː]
victory accompanied by enormous losses
[UK: viktəriː əkʌmpənid biː inɔːməs lɔsiz]
victory card
[UK: viktəriː kɑːd]
victory frenzy
[UK: viktəriː frenziː]
victory gained through effort
[UK: viktəriː geind θruː efət]
victory in europe day
[UK: viktəriː in jeərəpiənz dei]
victory in the elections
[UK: viktəriː in ðiː ilekʃənz]
victory medal
[UK: viktəriː medl]

1   2   3   4   >>  


Last 10 Translation
emm
supply
pieces
distorted
university in tel aviv
constant wakefulness
was speechless
coated
teeny
victor


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.