ΩOmegaDict.com Dictionary >> yellow


»

 English - German Dictionary

 Search Results(129) >> yellow

 English

 German

yellow
[UK: jelou]
yellow belt
[UK: jelou belt]
yellow boletus
[UK: jelou belt]
yellow bunting
[UK: jelou bʌntiŋ]
yellow card
[UK: jelou kɑːd]
yellow citrus fruit
[UK: jelou sitrəs fruːt]
yellow color
[UK: jelou kɔlərəm]
yellow fever
[UK: jelou fiːvər]
yellow filter
[UK: jelou filtər]
yellow gold
[UK: jelou gould]
yellow journalism
[UK: jelou dʒəːnəlizəm]
yellow knight
[UK: jelou nait]
yellow light
[UK: jelou lait]
yellow metal
[UK: jelou metl]
yellow part of an egg
[UK: jelou pɑːt ɔf æn eg]
yellow pigment
[UK: jelou pigmənt]
yellow pigment found in plants
[UK: jelou pigmənt]
yellow pigment found in urine
[UK: jelou pigmənt faund in jeərin]
yellow plum
[UK: jelou plʌm]

1   2   3   4   5   >>  


Last 10 Translation
university in tel aviv
constant wakefulness
was speechless
coated
teeny
victor
assembly line work
disposal
wash or clean by rubbing
yellow


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.