ΩOmegaDict.com Dictionary >> anordnung


»

German - English Dictionary

English Translation of 'anordnung'German

English

anordnung in einer linie
anordnung nach sachgebieten
anordnungen
anordnungspatent
abbruchanordnung
atomanordnung
ausführungsanordnung
dezimalanordnung
einstweilige anordnung
enge spieleranordnung
gab eine anordnung
gerichtliche anordnung
gerichtsanordnung
gesamtanordnung
haftprüfungstermin anordnung
hebelanordnung
parlamentsausschuss anordnung
pixelanordnung
sicherheitsanordnung
sortieranordnung
tabellarische anordnung
unterlassungsanordnung
vorübergehende anordnung
zahlungsanordnung
zeilenanordnung
vorübergehende anordnungen


Last 10 Translation
ansprechpartner
gern
fortmüssen
umgestoßen
lymphangisch
unergründbar
ketonische körper im blut
windbüchse
giftiger abfall
anordnung


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr