ΩOmegaDict.com Dictionary >> fehlt


German - English Dictionary

English Translation of 'fehlt'German

English

fehlt
is absent, missing
fehlt an ideen
has no inspiration, lacks inspiration
fehlt an nichts
have everything one needs, lack for nothing, not lack anything
fehlt das merkmal
does not stand out, is not remarkable, lacks distinction, not unique
fehlt die individualität
does not stand out, is not remarkable, lacks distinction
fehlt eine schraube
a button short, be a little crazy, have a tile missing, not entirely sane, not totally normal
fehlt ihnen etwas
is anything wrong with you
fehltätigkeit eines düsentriebwerks
failure of a jet engine, flameout
fehlte
lacked, was absent
fehlte nichts
had everything, lacked nothing
fehlten
were absent
fehltreten
be wrong, err, make a mistake
fehltretender
deviant, lapser, one who fails, one who makes an error, one who stumbles
fehltritt
error in conduct, misstep, mistake, slip, stumble, wrong step
fehltritte
frailties
das ziel verfehlt
did not hit the mark, missed the target
gefehlt
been absent
nicht verfehlt
unmissed
sie haben uns sehr gefehlt
we've missed you badly
verfehlt
did not hit the mark, inappropriate, missed the target, mistaken, to manque, unsuccessful
weit gefehlt
far from it, not at all, not even close, on the contrary
das fehlt ihm gerade noch
the last thing he needs
es fehlt an substanz
it lacks substance
freudianischer fehltritt
freudian slip, slip of the tongue
ihm fehlte nichts
did not ask for anything, did not want anything, has nothing which is lacking, wanted nothing
kurzer fehltritt
momentary slip, temporary lapse
machte einen fehltritt
made a faux pas, made an embarrassing mistake, made an error
was fehlt ihnen denn
what's up with you


Last 10 Translation
kadett
venensklerose
kreppschuh
radfahrweg
friede
gegensätze
killer
achtsamer
gleich
fehlt


Cégvezető asszisztens részmunkaidőben állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.