ΩOmegaDict.com Dictionary >> lalDan


Klingon - English Dictionary

English Translation of 'lalDan'Klingon

English

lalDan


Last 10 Translation
wa'Hu'
Qap
Da'nal
wup
Qapla'
HIvDuj
mu'mey ru'
ghoq
leH
lalDan


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr