ΩOmegaDict.com Dictionary >> leH


Klingon - English Dictionary

English Translation of 'leH'

Last 10 Translation
SoQ
wa'Hu'
Qap
Da'nal
wup
Qapla'
HIvDuj
mu'mey ru'
ghoq
leH


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr