ΩOmegaDict.com Dictionary >> ngaDmoHwI'


Klingon - English Dictionary

English Translation of 'ngaDmoHwI''Klingon

English

ngaDmoHwI'
stabilizer (component of a ship)


Last 10 Translation
HIvDuj
Qal
ghoq
leH
petaQ
Hol
yaS cha'DIch
ngIb
ngep'oS
ngaDmoHwI'


Szabadság kalkulátor 2019
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.