ΩOmegaDict.com Dictionary >> yaS cha'DIch


Klingon - English Dictionary

English Translation of 'yaS cha'DIch'Klingon

English

yaS cha'DIch
second officer (on a ship)


Last 10 Translation
wup
Qapla'
qIbHeS
HIvDuj
Qal
ghoq
leH
petaQ
Hol
yaS cha'DIch


Kereskedelmi koordinátor állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.