ΩOmegaDict.com Dictionary >> concurso


Spanish - English Dictionary

English Translation of 'concurso'Spanish

English

concurso
act of promoting, competition, concourse, contest, invitation to bid, public announcement, tender
concurso de acreedores
inability to pay one's debts
concurso de azar
sweepstakes
concursotierno
tender


Last 10 Translation
escaso
misomisia
punción
cachorro
púbico
ofensiva
lanza
en virtud de
techo
concurso


Víz, gáz- és központi fűtés szerelő karbantartó állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.