ΩOmegaDict.com Dictionary >> ofensiva


Spanish - English Dictionary

English Translation of 'ofensiva'Spanish

English

ofensiva
offensive
contraofensiva
counteroffensive


Last 10 Translation
ofrecer oferta
compensacion
director de ventas
ingenioso
escaso
misomisia
punción
cachorro
púbico
ofensiva


CNC marós (egyedi gyártás, Győr) állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.